Ets krukje (2007)

Innovatie door samenwerking
Material World koppelt vormgeving en technische expertise aan elkaar. Ontwerpers worden uitgedaagd om een nieuw product te ontwikkelen in samenwerking met een productiebedrijf. Hierbij zijn het materiaal en de productietechnieken van het bedrijf het uitgangspunt.

Het thema van Material World 2007 was: “De tuin als verlengde van de woonkamer”. De uitdaging voor de ontwerpers was om iets te ontwikkelen dat in de buitenruimte gebruikt kon worden.

Lara de Greef presenteert een nieuw product van staal dat in samenwerking met Boers & Co Plaatwerkindustrie B.V. werd ontwikkeld. Boers&Co heeft alle kennis van materialen en de productie technieken. Samen met de creativiteit en ideeën van Lara is deze nieuwe buitentoepassing gerealiseerd.

www.materialworld.nl

Materiaal: rvs 304, dikte 1,5 mm
Techniek: lasersnijden
Formaat: 340 x 340 x 440 mm
Etch crutch (2007)

Innovation through cooperation
Material World puts together design and technical expertise. Designers are
defied to develop a new product in close cooperation with a production
company. The material and the production techniques of the company are the
starting point for the design.

The topic of Material World 2007 was “The garden as extension of the living
room”. So the challenge for the designer was the development of something
which could be used outside in the garden. 

Lara the Greef presented a new product of steel developed in cooperation
with Boers & Co Plaatwerkindustrie B.V. Boers& Co had all knowledge of
material and production techniques. Together with the creativity and ideas
of Lara this new outside application has been realised.

www.materialworld.nl

Material: rvs 304, thickness 1,5 mm
Technique: Lasercutting
Size: 340 x 340 x 440 mm