100% bamboo chair
De andere kant van bamboe (2007)

‘In de zomer van 2006 deed ik via Dutch Design In Development mee aan een uitwisselingsproject in India. Het doel was om de mensen aldaar te helpen hun bamboe spullen beter verkocht te krijgen aan de West-Europese markt. Hun veelvuldig en eenzijdig gebruik van de bamboestam resulteert meestal in nogal traditionele, grove manden en stoelen. Hun idee van wat wij mooi vinden, strookt niet altijd met de werkelijkheid. Bamboe is volop voorhanden, maar ze maken te vaak het verkeerde. Een struikelblok is ook dat de materialen en instrumenten niet goed genoeg zijn. Ik werkte in een dorpje aan de voet van de Himalaya. Er zaten drie mannen met een sikkel en wat schuurpapier, dat was het dan. Gelukkig ging het in de stad wel wat beter. Het leuke van “Dutch Design meets bamboo” is dat ik me niet druk hoef te maken over de materialen en me volledig op het ontwerp kan richten.

‘Toen ik aan dit project begon, was mijn eigen beeld van bamboe dus nogal beperkt. Ik dacht alleen aan stokken en stammen, typisch de vooroordelen waar bamboe zijn kneuterige en koloniale imago aan dankt. Bovendien ontdekte ik al snel dat je met bamboe veel meer kanten op kunt dan alleen het bewerken van de stam. Die veelzijdigheid wilde ik in mijn ontwerp tot uitdrukking laten komen.

‘Ik heb een gestoffeerde stoel ontworpen die vrijwel helemaal van bamboe is gemaakt. Het frame is van bamboe plaatmateriaal, de zitting heb ik gestoffeerd met wol van 100% bamboe, en de verbindingen zijn van bamboe duvels. Want bamboe is méér dan de stam en het plaatmateriaal. Bamboe leent zich ook om wol te maken, of textiel. In mijn meubel komen al die eigenschappen terug.

‘Met mijn stoel wil ik het stoffige, suffige imago van bamboe oppoetsen. Ik wil mensen op een andere manier naar bamboe laten kijken. Aan een breder publiek de andere kant van bamboe laten zien, dat is mijn doel met deze stoel.

‘Natuurlijk heeft bamboe ook zo z’n nadelen, maar die zijn volgens mij wel te overwinnen. Want hoe populairder bamboe wordt, hoe lager de nu nog hoge transportkosten zullen zijn. Ook kun je de kosten drukken door bamboe te combineren met andere materialen. Maar ik denk niet dat dat het succes van bamboe in de weg hoeft te staan.’

www.moso.nl
www.zooproducties.nl


100% bamboo chair
The other side of bamboo (2007)

In the Summer of 2006 I participated via Dutch Design In Development in an
exchange project in India. I went there to help the people make their bamboo
products more appealing to the West-European market. The frequent and
undifferentiated application of the bamboo stalk in countries such as India
generally leads to coarse traditional baskets and chairs. Their idea of what
people in Western Europe like does not always tally with the reality. Bamboo
is available in large quantities, but it is often used for the wrong products.
Another obstacle was the lack of good materials and reliable tools. I worked
in a little village at the foot of the Himalayas. There were three men there
with sickles and some sandpaper, nothing else. The situation in the cities is
better though. What I liked about Dutch Design meets Bamboo was that I
didn’t have to worry about materials and could therefore focus on the
design itself.

When I started this project, I didn’t know much about bamboo. To me,
bamboo was just sticks and stalks, the typical prejudices to which bamboo
owes its stuffy and colonial image. Soon enough, however, I discovered that
there is much more you can do with bamboo than just processing the stalk.
It is this versatility that I wanted to express in my design. Bamboo can also
be processed into wool, or textile. That’s why I have designed an upholstered
chair, which is virtually completely made of bamboo. The frame is made of
bamboo board, the seat is upholstered with one-hundred percent bamboo
wool, and the joints are made of bamboo dowels. In this way, I hope to
brighten up the stuffy image of bamboo. People need to look at bamboo in a
different way, and with this chair, I want to show the public the other side
of bamboo.

Of course, bamboo has its disadvantages, but these are solvable. The more
popular bamboo becomes, the lower the currently high transport costs will
be. Production costs can also be kept down by combining bamboo with other
materials. I don’t think that practical problems will get in the way of the
successful revival of bamboo.

www.moso.nl
www.zooproducties.nl


Material: bamboo wool, bamboo board, bamboo fibre
Size: 750 x 750 x 750 mm

Materiaal: bamboe wol, bamboe plaat, bamboe vezel
Formaat: 750 x 750 x 750 mm