Bombay Sapphire, Nouveau Bourgeois (2003)

Door op een nieuwe manier gebruik te maken van oude technieken, wil ik een nieuwe betekenis geven aan de vormentaal van deze oude technieken. Door het glas aan de binnenkant te voorzien van een reliëf, dat is gebaseerd op deze oude vormen, krijgt het een exclusieve, luxe uitstraling. Het reliëf, dat in het glas is gegrift, straalt vanuit het hart van het cocktailglas de gebruiker tegemoet.

Materiaal: Glas
Techniek: Glasblazen
Formaat: Ø 10 cm H 16,5 cmBombay Sapphire, Nouveau Bourgeois (2003)

Using a new manner to apply old techniques, I want to give a new meaning to the form language of these old techniques. By providing the glass in the inside with a relief, which is based on these ancient forms, it gains a exclusive, luxury radiation. The relief, engraved in the glass, radiates from the heart of the cocktail glass towards the user


Material: Glass
Technique: Glassblowing
Size: Ø 10 cm H 16,5 cm