Badge (2006)

Met als thema netwerken en contact maken met nieuwe doelgroepen, kregen alle bezoekers van KUNSTGRAS bij binnenkomst een badge met een blad van vilt. Bezoekers met het zelfde blad herkenden elkaar daardoor direct, en konden op elkaar afstappen om kennis te maken.

KUNSTGRAS is opgezet door het Cultureel MKB van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Op KUNSTGRAS kunt u proeven van onze culinaire oogst, maar ook kennismaken met jong talent, uw slag slaan op de Utrechtse Marktplaats, uw creatieve of zakelijke partner voor de toekomst ontmoeten, en natuurlijk de bloemetjes buiten zetten tijdens het slotfeest.

www.cmkbu.nl/p/11/69/Kunstgras


Materiaal: Vilt
Formaat: 14 x 25 cm.
Badge (2006)

With it's main object the making of networks and to contact new target groups, all visitors of KUNSTGRAS got at the entrance a badge with a leaf made of felt. Visitors with an identical leaf recognised each other directly in this way, and could contact a person to get acquainted with each other.

KUNSTGRAS is created by the Cultural MKB of the Academy of Arts Utrecht.
At KUNSTGRAS you can taste our culinary harvest, but also discover young
talent, you can look for bargains at the Utrecht Marketplace, and meet your
creative or business partner for the future, and finally have a great time at
the closing festivities.

www.cmkbu.nl/p/11/69/Kunstgras

Material: Felt
Size: 14 x 25 cm.